هر روز!
هر روز!

مبارزه مورچه ها با هایپر پارازیت در برابر زامبی ها

مبارزه مورچه ها با هایپر پارازیت در برابر زامبی ها

مبارزه مورچه ها با هایپر پارازیت در برابر زامبی ها
مورچه ها در مقابل زامبی ها: حشرات با استفاده از “هایپر پارازیت”، به قارچ هایی که مغز آنها را تحت کنترل خود در می آورند ضد حمله می زنند.
به گزارش : این مورچه ها از نوع دیگری از قارچ “استفاده می کنند” که سبب “تحلیل” قارچ عامل تبدیل مورچه ها به زامبی و تبدیل آنها به کلونی مورچه های مرده می شود. هیوز گفت: “در این مورد، زیست شناسی چیزی کمتر از یک افسانه نیست؛ انگل زامبی- مورچه خودش یک قارچ است، یک قارچ هایپرپارازیت که مختص حمله انگلی به مورچه و تبدیل آن به زامبی است.
: مبارزه مورچه ها با هایپر پارازیت در برابر زامبی ها
این مورچه ها با تمیز کردن همدیگر، یک “هایپرپارازیت” را برای دفاع از کلونی خود راه می اندازند. هیوز، که استادیار حشره شناسی و زیست شناسی در پن استیت است، گفت: “این قارچ هایپرپارازیتیک، قارچ زامبی- مورچه را بطور موثری تضعیف می کند بطوری که دیگر نتواند هاگش را آزاد کند.” از آنجایی که قارچ هایپرپارازیتیک از پخش هاگ های آلوده قارچ زامبی- مورچه ممانعت می کند، تعداد کمتری از مورچه ها تبدیل به زامبی خواهند شد. دانشمندان قبل از این کشف کرده بودند که مورچه ها با پاکسازی دسته جمعی خود، از کلونی شان در برابر دشمنان میکروسکوپی مثل هاگ های قارچ دفاع می کنند. در این مطالعه، محققان همچنین از تاثیر این رفتار مورچه در محدودسازی عفونت، الگوبرداری کردند. هیوز گفت: “جالب توجه است که علاوه بر تاثیر بارز رفتار تدافعی مورچه ها، تحقیقات جدید نشان می دهد عملکرد تضعیف قارچ هیپرپارازیت، ممکن است تا حد قابل توجهی مانع گسترش قارچ زامبی- مورچه شود. مورچه ها در برابر زامبی ها: قارچی که حشرات را به “مرده متحرک” تبدیل می کند. این قارچ ها، یک گونه افیوکوردیسپز هستند و زیستگاه آنها مورچه های درختی جنگل های بارانی تایلند است. عملکرد آنها به گونه ای است که با کنترل سیستم اعصاب این مورچه ها، آنها را به یک موجود سرگردان و بدون هدف تبدیل می کنند تا از طریق این مورچه ها به تکثیر خود کمک کنند. چند روز بعد مشخص شد مورچه های که از این قارچ تغذیه می کنند، شبیه زامبی می شوند، یعنی نه می توانند بیشتر حرکت می کنند و نه با دیگر مورچه ها تعامل داشته باشند، و آنقدر بی هدف سرگردان می شوند تا از پوشش جنگلی بیرون بیافتند. سپس آنها درست در مناطق بالادست جنگل سرگردان می شوند تا مکان مناسبی برای تکثیر قارچ ها پیدا شود. این سطح از ارتفاعات بالادست جنگل بقدری مرطوب و خنک است که سبب تسهیل در رشد قارچ ها می شود. این قارچ در نهایت این قارچ سبب می شود هاگ هایش از سر مورچه مرده پخش شود تا به راحتی مورد استفاده مورچه های دیگر قرار گیرد و چرخه کامل دیگری از فرآیند تکثیر این قارچ تکرار شود.
دانشمندان گزارش می دهند که تنها 6.5 درصد از ارگان های تولید کننده هاگ قارچ های مورچه- زامبی دوام می آورد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید