مسیر سبز
مسیر سبز

مبلغ قرارداد پرسپولیسی ها در یک دهه پیش خبرآنلاین: مبلغ

مبلغ قرارداد پرسپولیسی ها در یک دهه پیش
خبرآنلاین: مبلغ قرارداد بازیکنان و کادر فنی و بطور کلی میزان دخل و خرج باشگاه ها ی ایرانی جز سری ترین اطلاعات فوتبال ایران محسوب می شود.

 اما اکبر غمخوار مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ده سال پیش در چنین روزی دست به افشاگری زد و میزان قرارداد بازیکنان و کادر فنی باشگاه پرسپولیس در فصل 81-82 را رسانه ای کرد. این افشاگری جالب غمخوار حاوی نکات جالب توجهی است:

- علی پروین برای یک فصل مربیگری در پرسپولیس در مجموع 123 میلیون و 500 هزار تومان دریافت کرده است.

- هانس دیتر اشمیت آلمانی برای 3 ماه کار در پرسپولیس 21 میلیون و 600 هزار تومان دریافت کرده است.

- قرارداد بازیکنان درجه یک این تیم حدود 30 میلیون تومان بوده است.

- کریم باقری با دریافتی حدود 175 میلیون تومان گران قیمت ترین بازیکن سرخپوشان در آن فصل بوده است.

- یحیی گل محمدی نیز با قرارداد 72 میلیون تومان دومین بازیکن گران قیمت تیم محسوب می شده است.

- علی سلمانی با دریافتی حدود 3 و نیم میلیون تومان ارزان قیمت ترین بازیکن پرسپولیس در آن فصل بوده است.
- پرسپولیس برای بازگرداندن یحیی گل محمدی، 56 میلیون تومان به باشگاه فولاد خوزستان برای دریافت رضایتنامه او پرداخت کرده است.

ریز مبالغ قراردادها و دریافتهای بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم پرسپولیس به شرح ذیل می‌باشد:

ــ علی پروین ــ
قرارداد سالانه (پیش پرداخت): یک میلیارد و 80 میلیون ریال.
حقوق سالانه: 120 میلیون ریال.
پاداش و عیدی: 35 میلیون ریال.
جمع کل دریافتی: یک میلیارد و 235 میلیون ریال.
**********************************************
ــ محمود خوردبین ــ
قرارداد سالانه (پیش پرداخت): 180 میلیون ریال.
حقوق سالانه: 60 میلیون ریال.
پاداش و عیدی: 25 میلیون ریال.
جمع کل دریافتی: 265 میلیون ریال.
**********************************************
ــ ناصر ابراهیمی ــ
قرارداد سالانه (پیش پرداخت): 180 میلیون ریال.
حقوق سالانه: 54 میلیون ریال.
پاداش و عیدی: 22 میلیون و 500 هزار ریال.
جمع کل دریافتی: 256 میلیون و 500 هزار ریال.
**********************************************
ــ پرویز کماسی‌ ــ
قرار داد سالانه (پیش پرداخت): 150 میلیون ریال.
حقوق سالانه: 42 میلیون ریال.
پاداش و عیدی: 20 میلیون ریال.
جمع کل دریافتی: 212 میلیون ریال.
**********************************************
ــ هانس دیتر اشمیت ــ
قرار داد سالانه (پیش پرداخت): 216 میلیون ریال.
جمع کل دریافتی: 216 میلیون ریال.
**********************************************
ــ وحید قلیچ ــ
قرار داد سالانه (پیش پرداخت): 140 میلیون ریال.
حقوق سالانه: 30 میلیون ریال.
پاداش و عیدی: 13 میلیون ریال.
جمع کل دریافتی: 183 میلیون ریال.
**********************************************
ــ بهنام ابوالقاسم‌پور ــ
قرار داد سالانه (پیش پرداخت): 250 میلیون ریال.
حقوق سالانه: 42 میلیون ریال.
پاداش و عیدی: 19 میلیون ریال.
جمع کل دریافتی: 311 میلیون ریال.
**********************************************
ــ حمیدرضا استیلی ــ
قرار داد سالانه (پیش پرداخت): 250 میلیون ریال.
حقوق سالانه: 42 میلیون ریال.
پاداش و عیدی: 19 میلیون و 500 هزار ریال.
جمع کل دریافتی: 311 میلیون و 500 هزار ریال.
**********************************************
ــ ابراهیم اسدی ــ
قرار داد سالانه (پیش پرداخت): 140 میلیون ریال.
حقوق سالانه: 36 میلیون ریال.
پاداش و عیدی: 13 میلیون و 500 هزار ریال.
جمع کل دریافتی: 189 میلیون و 500 هزار ریال.
**********************************************
ــ امیرحسین اصلانیان ــ
قرار داد سالانه (پیش پرداخت): 140 میلیون ریال.
حقوق سالانه: 36 میلیون ریال.
پاداش و عیدی: 15 میلیون ریال.
جمع کل دریافتی: 191 میلیون ریال.
**********************************************
ــ سهراب انتظاری‌ ــ
قرار داد سالانه (پیش پرداخت): 140 میلیون ریال.
حقوق سالانه: 36 میلیون ریال.
پاداش و عیدی: 16 میلیون ریال.
جمع کل دریافتی: 192 میلیون ریال.
**********************************************
ــ علی انصاریان ــ
قرار داد سالانه (پیش پرداخت): 250 میلیون ریال.
حقوق سالانه: 42 میلیون ریال.
پاداش و عیدی: 19 میلیون و 500 هزار ریال.
جمع کل دریافتی: 311 میلیون و 500 هزار ریال.
**********************************************
ــ کریم باقری ــ
قرار داد سالانه (پیش پرداخت): یک میلیارد و 700 میلیون ریال.
حقوق سالانه: 42 میلیون ریال.
پاداش و عیدی: 3 میلیون و 500 هزار ریال.
جمع کل دریافتی: یک میلیارد و 745 میلیون و 500 هزار ریال.
**********************************************
ــ یونس باهنرــ
قرار داد سالانه (پیش پرداخت): 250 میلیون ریال.
حقوق سالانه: 42 میلیون ریال.
پاداش و عیدی: 19 میلیون ریال.
جمع کل دریافتی: 311 میلیون ریال.
**********************************************
ــ محمد برزگرــ
قرار داد سالانه (پیش پرداخت): 220 میلیون ریال.
حقوق سالانه: 36 میلیون ریال.
پاداش و عیدی: 18 میلیون و 500 هزار ریال.
جمع کل دریافتی: 274 میلیون و 500 هزار ریال.
**********************************************
ــ محمدعلی پیروانی ــ
قرار داد سالانه (پیش پرداخت): 250 میلیون ریال.
حقوق سالانه: 42 میلیون ریال.
پاداش و عیدی: 19 میلیون و 500 هزار ریال.
جمع کل دریافتی: 311 م

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید