مسیر سبز
مسیر سبز

مبلغ پاداش آخر سال کارگران اعلام شد کارگران مشمول قانون

مبلغ پاداش آخر سال کارگران اعلام شد 
 کارگران مشمول قانون

مبلغ پاداش آخر سال کارگران اعلام شد
کارگران مشمول قانون کار امسال بین 660 تا 990 هزار تومان عیدی می گیرند.

 بر اساس قانون کار فعلی، میزان عیدی کارگران در هر سال بر اساس فرمول خاصی تعیین می شود به این ترتیب که کارگران به میزان دو برابر حقوق پایه خود عیدی می گیرند به شرطی که آن رقم از 3 برابر حداقل دستمزد آن سال بیشتر نشود.

به عبارت دیگر حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل دستمزد آن سال و حداکثر عیدی نیز 3 برابر حداقل دستمزد است.

به این ترتیب با توجه به اینکه حداقل دستمزد امسال 330 هزار تومان تعیین شده است، حداقل عیدی امسال کارگران 660 هزار تومان و حداکثر نیز 990 هزار تومان خواهد بود.

پیش از این خبرهایی مبنی بر احتمال تغییر فرمول پرداخت عیدی کارگران در راستای اصلاح قانون کار منتشر شده بود که تا کنون به دلیل عدم اصلاح قانون کار این تغییرات هنوز نهایی نشده است.

 روز گذشته معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی حداقل عیدی امسال کارمندان دولت را 380 هزار تومان اعلام کرده بود.

منبع: فارس باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید