مطالب جالب!
مطالب جالب!

متداول‌ترین مشکلات واژن چیست؟ انواع متداول واژینیت عبارتند از

متداول‌ترین مشکلات واژن چیست؟ 
 انواع متداول واژینیت عبارتند از

متداول‌ترین مشکلات واژن چیست؟
انواع متداول واژینیت عبارتند از واژینوز باکتریایی که از رشد بیش از اندازه یکی از ارگانیسم‌هایی که به طور طبیعی در واژن موجود هستند ایجاد می‌شود؛ عفونت‌های قارچی که معمولاً توسط قارچ‌هایی که به طور طبیعی در واژن ایجاد می‌شوند و کاندیدا آلبیکان نامیده می‌شوند؛ تریکومونا که توسط انگل‌هایی که معمولاً از طریق رابطه‌جنسی منتقل می‌شود، ایجاد می‌شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید