هر روز!
هر روز!

متمهدیان و مدعیان مهدویت (13) اشاره: نوشتار حاضر در

متمهدیان و مدعیان مهدویت (13) اشاره: 
 نوشتار حاضر در

متمهدیان و مدعیان مهدویت (13)
اشاره:
نوشتار حاضر در ادامه مجموعه مقالاتی است که از چندی پیش در ووی و شناخت یکی از جدی ترین آسیبها و آفتهای تنیده شده با فرهنگ مهدویت، یعنی فرقه ها و مدعیان دروغین مهدویت، به صورت سلسله وار تقدیم شما کاربران عزیز می شود. در مقالات گذشته چنانکه دیدیم دعاوی و هویت پاره ای از فرق یاد شده در ترازوی نقد فرو ریخت؛ اینک برآنیم تا مدعیات کذب و هویت پوچین برخی دیگر از این فرقه ها را بر آفتاب افکنیم؛ پس با ما همراه باشید.
 

فرقه‌ جعفریه‌

فرقه‌ ادامه مطلب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید