مسیر سبز
مسیر سبز

متن بسیار جالب استعفای یک رئیس متن جالب استعفای

متن بسیار جالب استعفای یک رئیس 
 متن جالب استعفای

متن بسیار جالب استعفای یک رئیس
متن جالب استعفای رئیس هیئت کشتی استان فارس را بخوانید:

ریاست محترم تربیت بدنی استان فارس با سلام نظر به اینکه این اداره به خاطر عدم توجه به هیئت کشتی استعفاء خود را از مسئولین هیئت کشتی استان را دارم انشااله با مدیریت جنابعالی در ورزش استان هیئت کشتی را موفق باشد!منبع: جهان نیوز
باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید