مسیر سبز
مسیر سبز

متهمان امنیتی هم مشمول عفو می‌شوند ایسنا: رییس سازمان

متهمان امنیتی هم مشمول عفو می‌شوند
ایسنا: رییس سازمان زندان‌های و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: شرایط عفو در جرایم مختلف متفاوت است و اینگونه نیست که جرمی از عفو مستثنی شده باشد.

غلامحسین اسماعیلی درباره فرادی که مشمول عفو می‌شوند، گفت: شرایط عفو به صورت کلی در آیین‌نامه عفو ذکر شده و البته استثنائاتی نیز بیان شده است.

وی ادامه داد: اغلب عفو‌های ما موردی است که در این خصوص پرونده فرد به صورت جزیی بررسی می‌شود و این‌گونه نیست که به صورت کلی بگوییم به این تعداد از زندانیان عفو تعلق می‌گیرد و به این تعداد تعلق نمی‌گیرد.

رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تصریح کرد: در عفوهای موردی پرونده فرد جزء به جزء بررسی و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود؛ بنابراین جرم خاصی نیست که به آن عفو تعلق نگیرد البته باید گفت که شرایط در جرم‌های مختلف متفاوت است.

وی در مورد این که آیا به زندانیان امنیتی عفو تعلق می‌گیرد؟ گفت: مگر تا الان متهمان امنیتی کم مشمول عفو شدند؟، این‌گونه نیست که متهمان امنیتی مشمول عفو نشوند؛ البته گاهی اوقات شایعاتی بیان می‌شود که امنیتی‌ها حتی به مرخصی هم نمی‌روند. در حالی که به عنوان مثال نسرین ستوده به مرخصی می‌رود.

اسماعیلی بیان کرد: شرایط عفو در جرایم مختلف متفاوت است، اما اینگونه نیست که جرمی را از عفو مستثنی کرده باشیم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید