مکان یار
مکان یار

مجتمع فرهنگی تجاری کوروش (مجتمع تجاری کوروش) | kourosh complex آدرس:

مجتمع فرهنگی تجاری کوروش (مجتمع تجاری کوروش) | kourosh complex آدرس:

مجتمع فرهنگی تجاری کوروش (مجتمع تجاری کوروش) | kourosh complex
آدرس: ایران - تهران - تهران بزرگراه شهید ستاری، خیابان پیامبر مرکزی، شماره ۵۷

معرفی مجتمع
شمال غربی کلان شهر تهران، منطقه ای جوان و جمعیت پذیر است که به لحاظ برخورداری از ویژگی ها و شاخص های قابل توجه و ارزشمند، ساکنان آن از شرایط بهتری نسبت به دیگر مناطق شهر برخوردارند.
بر همین اساس نیز ظرفیت و پتانسیل قابل قبولی، به لحاظ افزایش کیفیت زندگی شهروندان و سرمایه گذاری در این منطقه فراهم آمده است. مجتمع تجاری و فرهنگی کورش نیز یکی از مهمترین پروژه های فرهنگی و تجاری این منطقه است که نقش عمده ای در تامین رفاه شهروندان و تسهیل دسترسی به امکانات و خدمات فرهنگی را فراهم نموده است.
این مجتمع با قرار گرفتن در مسیر بزرگراه های شهید حکیم و شهید ستاری که از شریان های اصلی شرقی غربی و شمالی جنوبی شهر تهران هستند. مستقیما قابل دسترسی بوده و دسترسی بزرگراه های نیایش و شهید همت نیز از طریق بزرگراه شهید ستاری تامین می گردد.
ویژگی ها
مجاورت با بزرگراه ستاری و خیابان پیامبر
دسترسی سریع از بزرگراه حکیم، بزرگراه ستاری &#

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید