مسیر سبز
مسیر سبز

مجری اختتامیه جشنواره فجر مشخص شد تماشا: سید علی ضیاء

مجری اختتامیه جشنواره فجر مشخص شد 
 تماشا: سید علی ضیاء

مجری اختتامیه جشنواره فجر مشخص شد
تماشا: سید علی ضیاء اجرای مراسم اختتامیه سی و یکمین جشنواره فیلم فجر را برعهده خواهد داشت. به گزارش مهر، منابع آگاه خبر دادند اجرای افتتاحیه جشنواره فیلم فجر را به فرزاد حسنی پیشنهاد داده بودند اما با نپذیرفتن این پیشنهاد، سرانجام اجرا را محمد سلوکی برعهده گرفت. برای مراسم اختتامیه نیز چهار گزینه مد نظر بود که شنیده می شود از میان آنها سید علی ضیاء برای اجرای مراسم انتخاب شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید