مسیر سبز
مسیر سبز

مجلس نمایندگان متخلف را مجازات می کند نمایندگان مجلس شورای

مجلس نمایندگان متخلف را مجازات می کند 
 نمایندگان مجلس شورای

مجلس نمایندگان متخلف را مجازات می کند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 4 طرح نظارت مجلس بر نمایندگان مجازات تخلفات وکلای ملت را بر اساس شرایط و موقعیت ارتکاب معین کردند.

مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه با تصویب طرح نظارت بر رفتار نمایندگان نحوه مجازات نمایندگان متخلف را معین کرد.

بر اساس ماده 4 طرح نظارت بر نمایندگان هیئت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات زیر تصمیم می گیرد که طبق ماده 6 آیین نامه داخلی مجلس قابل اجراست.

الف- تذکر شفاهی بدون درج در پرونده

ب- تذکر کتبی با درج در پرونده

پ- اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف

ت- کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم

ث - محرومیت از عضویت در مجامع یا شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص

ج- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیون ها

چ- لغو عضویت در مجامع و شوراها و یا کمیته های تحقیق و تفحص

ه - لغو عضویت در هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیون ها

خ- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیر علنی توسط رئیس مجلس

د- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس

ذ- محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون های تخصصی تا 3 ماه با پیشنهاد هیئت و تصویب مجلس

ر- لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیئت و تصویب مجلس

بر اساس تبصره یک ماده 4 طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در جلسه رسمی قبل از رای گیری در خصوص اعمال بندهای "ذ" و "ر" این ماده ابتدا گزارش این هیئت ابتدا قرائت می شود سپس نماینده متخلف به مدت نیم ساعت دفاعیات خود را مطرح می نمایند و وی می تواند نیمی از وقت خود را به یکی دیگر از نمایندگان واگذار کند.

بر اساس تبصره 2 این ماده نیز اجرای مصوبات مجلس درباره بند ر این ماده مستلزم تایید شورای نگهبان است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس تبصره 3 نیز مقرر کردند در صورتیکه هیئت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال می نماید.

ماده 4 طرح نظارت مجلس بر نمایندگان با 129 رای موافق، 16 رای مخالف و 27 رای ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 43 نماینده حاضر در مجلس نیز در این رای گیری شرکت نکردند. در جلسه امروز مجلس حدود 70 نماینده حضور ندارند.

منبع: تابناک
باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید