مکان یار
مکان یار

مجموعه فرهنگی تفریحی کهکشان | kahkeshan recreational centre آدرس: ایران

مجموعه فرهنگی تفریحی کهکشان | kahkeshan recreational centre آدرس: ایران

مجموعه فرهنگی تفریحی کهکشان | kahkeshan recreational centre
آدرس: ایران - سمنان - بسطام روبه روی کرو

یه مجموعه بزرگ شامل ۱۴حجره قدیمی سنتی که به سبک زیبایی چیدمان شده و در شهر بسطام جا خوش کرده.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید