مکان یار
مکان یار

مجموعه پاسارگاد | Pasargadae آدرس: ایران - فارس - مرودشت پاسارگاد

مجموعه پاسارگاد | Pasargadae آدرس: ایران - فارس - مرودشت پاسارگاد

مجموعه پاسارگاد | Pasargadae
آدرس: ایران - فارس - مرودشت پاسارگاد

مجموعه تاریخی پاسارگاد یکی از آثار بر جای مانده از دوران هخامنشی است که در منطقه پاسارگاد استان فارس واقع شده است.
این مجموعه که هفتمین اثر ثبت شده کشور در فهرست آثار میراث جهانی است در سال ۵۵۰ پیش از میلاد در دوران هخامنشیان بنا نهاده شد.
مجموعه تاریخی پاسارگاد که به فرمان کوروش هخامنشی بنا شد ، شامل آرامگاه کوروش ، کاخ انسان بالدار ، کاخ بارعام ، کاخ اختصاصی و بنای معروف به تخت سلیمان است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید