اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

محرومیت دوپینگ وزنه‌برداری دوباره 4 سال شد فدراسیون جهانی وزنه

محرومیت دوپینگ وزنه‌برداری دوباره 4 سال شد فدراسیون جهانی وزنه

محرومیت دوپینگ وزنه‌برداری دوباره 4 سال شد
فدراسیون جهانی وزنه برداری در راستای برنامه های مبارزه با دوپینگ، سمیناری با حضور 70 شرکت کننده در آلماتی قزاقستان برگزار کرد. به نقل از فارس، در این سمینار سخنرانان در مورد مباحثی چون استراتژی های جدید IWF برای مبارزه با دوپینگ، قوانین و مقررات سال 2015 و همچنین قوانین جدید داوا (ستاد بین المللی مبارزه با دوپینگ) بحث کردند. کارشناسان همچنین در مورد جنبه های مهم کنترل دوپینگ و راه های جدید مبارزه با استفاده از مواد ممنوعه به ایراد سخنرانی پرداختند. یکی از مهمترین ترین موارد مطرح شده در این سمینار افزایش دوره محرومیت ورزشکاران خاطی از 2 سال به 4 سال است که از ابتدای سال 2015 میلادی در مورد برخی موارد خاص (برخی کدهای ضد دوپینگ) به اجرا در خواهد آمد. در این سمینار علاوه بر اعضای فدراسیون وزنه برداری قزاقستان، مربیان وزنه برداری و ورزشکاران قزاقستان، معلمان و دانش آموزان آکادمی ورزش قزاقستان و همچنین دکتر تاماش آیان رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری حضور داشتند. فدراسیون جهانی وزنه برداری در جریان رقابتهای جهانی 2014 در آلماتی قزاقستان نیز دو سمینار آموزشی دیگر در راستای مبارزه با دوپینگ برگزار خواهد کرد. پیش از این محرومیت وزنه‌برداران دوپینگی 4 سال بود که از چند سال پیش این محرومیت به دو سال کاهش پیدا کرد که با افزایش تعداد دوپینگی‌ها فدراسیون جهانی تصمیم گرفت دوباره میزان این محرومیت را 4 ساله کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید