مسیر سبز
مسیر سبز

محكوم شدن يك جاسوس در ایران دادستان عمومي و انقلاب

محكوم شدن يك جاسوس در ایران 
 دادستان عمومي و انقلاب

محكوم شدن يك جاسوس در ایران
دادستان عمومي و انقلاب زاهدان گفت: محمد اسماعيل ملازهي به اتهام جاسوسي به قصد اقدام عليه امنيت ملي كشور به 10 سال حبس محكوم شد.

محمد مرزيه افزود: محمد اسماعيل ملازهي معروف به ابوجان فرزند محمد اسلام به اتهام جاسوسي، سوم آبان ماه سال 89 در زاهدان دستگير و پرونده وي با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست 25 بهمن ماه 89 به دادگاه انقلاب ارسال شد.

وي ادامه داد: اتهام اصلي اين فرد مجرم ارتباط با سفارتخانه يكي از كشورها، ارائه اطلاعات مختلف به عناصر اطلاعاتي در آن سفارتخانه و برقراري ارتباط با عناصر اطلاعاتي در دبي و استفاده از كلمات رمز براي پيام‌هاي ارسالي بود.

منبع : ایرنا
باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید