مسیر سبز
مسیر سبز

محمد نوری: هرجا دوست داشته‌باشم میروم خبرگزاری فارس: محمد نوری

محمد نوری: هرجا دوست داشته‌باشم میروم
خبرگزاری فارس: محمد نوری در مورد جلسه امروز با علیرضا رحیمی گفت: رحیمی هیچ شرطی برای صدور رضایت‌نامه من نگذاشت. من را نخواستند. امروز به امور مالی رفتم تا کارهای تسویه حساب طلبی که دارم را انجام دهم.

وی افزود: نشست خوبی با رحیمی داشتیم. سعی می‌کنم بهترین تصمیم را بگیرم که به نفعم و برای آینده فوتبالی‌ام مفید باشد. هر جا که دوست داشته باشم می‌روم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید