مسیر سبز
مسیر سبز

محمود گودرزی چهارمین وزیر ورزش پیشنهادی مهر: حسن روحانی

محمود گودرزی چهارمین وزیر ورزش پیشنهادی
مهر: حسن روحانی محمود گودرزی را به عنوان چهارمین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان معرفی کرد.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پی عدم رای اعتماد مجلس به نصرالله سجادی سومین وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارتخانه ورزش و جوانان در جلسه علنی مجلس خبر داد که حسن روحانی رئیس جمهور ، محمود گودرزی را به عنوان وزیر بعدی پیشنهادی معرفی کرده است.

وی همچنین اعلام کرد که جلسه رای اعتماد به گودرزی یکشنبه هفته آینده برگزار می شود .

رئیس مجلس در پاسخ به اعتراض نمیاندگان که تاکید داشتند هفته آینده هفته تعطیلی مجلس است ، گفت : طبق آیین نامه داخلی مجلس جلسه رای اعتماد باید حد اکثر ده روز پس از معرفی وزیر پیشنهادی برگزار شود.

لاریجانی اعلام کرد که بیوگرافی گودرزی امروز در اختیار نمایندگان مجلس قرار می گیرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید