مطالب جالب!
مطالب جالب!

مدت زیادی به سیستم خیره نشوید دکتر سهیلا فاضل نیا

مدت زیادی به سیستم خیره نشوید 
 دکتر سهیلا فاضل نیا

مدت زیادی به سیستم خیره نشوید
دکتر سهیلا فاضل نیا جراح و متخصص چشم گفت: پلک زدن کمتر در زمان قرار گیرى در مقابل کامپیوتر موجب کاهش رفلکس‌هاى پلکی، کاهش جریان اشک چشم بر روى ملتحمه و قرینه شده و در نتیجه قرمزی، تحریک پذیرى و خستگى چشم را موجب مى‌شود.
وى توصیه کرد: بهتر است افراد درهنگام کار با مانتیور به صورت ارادى بیشتر پلک زده تا جریان اشک به صورت طبیعى بر روى چشم وجود داشته باشد و در صورت شدت علائم از قطره هاى استاندارد اشک چشم استفاده نمایند.‌‌ ‌
وى در خصوص شفاف شدن چشم گفت: در این زمینه مصرف قطره‌هاى چشمى توصیه نمى‌شود. زیرا مصرف برخى از قطره‌هاى حاوى کورتون بدون تجویز پزشک خطرناک است. همچنین مصرف سایر قطره‌ها نیز به علت داشتن مواد نگه دارنده در درازمدت توصیه نمى‌شود.‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید