هر روز!
هر روز!

مدل سبزه برای سفره هفت سین سال ۹۱ مدل سبزه

مدل سبزه برای سفره هفت سین سال ۹۱ مدل سبزه

مدل سبزه برای سفره هفت سین سال ۹۱
مدل سبزه برای سفره هفت سین سال ۹۱
یکی از سین های سفره هفت سین سبزه است که در همه سفره های ما ایرانی ها وجود دارد. سبزه به معنای طراوت و زنده شدن دوباره طبیعت است و همچنین نشان شادابی و نشاط دارد. شما نیز می توانید سبزه هایتان را مانند مدل های زیر درست کنید تا تنوع خاصی به سفره هفت سین بدهید.
سبزه هفت سین 91

سبزه هفت سین 91

سبزه هفت سین 91

سبزه هفت سین 91


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید