مطالب جالب!
مطالب جالب!

مدیریت ذهن در فرآیند رسیدن به موفقیت هرگز رهایش

مدیریت ذهن در فرآیند رسیدن به موفقیت
 هرگز رهایش نمی‌کنم: بی‌شک هیچ فردی نمی‌تواند همواره در انجام امور مورد نظر موفقیت و کامیابی را در مرحله نخست و اولین آزمایش تجربه کند پس اعتقاد به جمله «هرگز رهایش نمی‌کنم» می‌تواند سرآغاز محکمی برای بازگشت به چرخه تلاش و آزمایش دوباره امور باشد.  
 از دیگران یاد می‌گیرم: این یادگیری می‌تواند شامل  بخش عمده باشد؛ نخست یادگیری و به‌نوعی عبرت از خطاهای دیگران و دوم یادگیری و الگوبرداری از موفقیت‌های آنان. چه‌بسا در گوشه‌گوشه شکست آنها نکات راهنما‌گونه‌ای برای رهنمون ساختن شما به سوی موفقیت وجود داشته باشد. الگوبرداری از موفقیت آنها نیز می‌تواند سوق‌دهنده شما به سکوهای برتر زندگی تلقی شود.  
 می‌پذیرم که اشتباهاتی داشته‌ام: خیلی جالب است وقتی قبول می‌کنید که اشتباهاتی در زندگی داشته‌اید. بیشتر از هرکسی به خود کمک کرده‌اید که در کمترین مدت قدم در راه اصلاح اشتباهات و رسیدن به کامیابی بردارید.   چه‌بسا مقاومت بتواند کامیابی شما را به تاخیر بیندازد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید