مکان یار
مکان یار

مدینه طنجه | Medina of Tangier آدرس: مراکش - طنجه Rue

مدینه طنجه | Medina of Tangier آدرس: مراکش - طنجه Rue

مدینه طنجه | Medina of Tangier
آدرس: مراکش - طنجه Rue Ibn Zaidoun، Tanger، Morocco

مدینه ها بخشی از شهرهای مراکشی هستند و همه ی شهرهای مراکشی یک مدینه دارند که بخش قدیمی شهر می باشند. اما مدینه ی طنجه در صخره ها و روبه اقیانوس بیکران قرار گرفته که زیبایی منحصر به فردی دارد. پتیپ سوکو بازارچه ی کوچک این شهر است که صنایع دستی هنرمندان شهر در اینجا به فروش میرسد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید