هر روز!
هر روز!

مراقب قلب دوم خودمان باشیم! : مراقب قلب دوم خودمان

مراقب قلب دوم خودمان باشیم! : مراقب قلب دوم خودمان

مراقب قلب دوم خودمان باشیم!
: مراقب قلب دوم خودمان باشیم! گاه همین پاها نشانه سلامت کل بدن بوده و گاه با مشاهده کوچک ترین علامتی روی آن، می توان به وجود مشکلی در بدن پی برد. تغییرات دمای پا و زخم ها و رنگ های مختلف ایجاد شده روی آن می تواند بیانگر شرایط درونی بدن و کیفیت سلامت افراد باشد. بنابراین هرگز از ظاهر و سلامت پاهای خود غافل نشوید و بهداشت آن ها را به خوبی حفظ ک
: مراقب قلب دوم خودمان باشیم!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید