هر روز!
هر روز!

مراکز زیارتی کاظمین مراکز زیارتی کاظمین حرم مطهّر کاظمین:

مراکز زیارتی کاظمین 
 
 مراکز زیارتی کاظمین حرم مطهّر کاظمین:

مراکز زیارتی کاظمین

مراکز زیارتی کاظمین حرم مطهّر کاظمین: ساختمان کنونی حرم از ساخته های دوره آغازینِ صفویّه و اضافات دوره های بعدی است. معماری و هنر دوره صفویه، از ایوانهای زیبا و کاشی کاریهای معرّق نفیس و آینه کاریهای بدیع در آن به وضوح قابل مشاهده است.
حرم مطهّر دارای دو گنبد طلایی است که هر یک بر روی بقعه یکی از دو امام(علیهما السلام) قرار گرفته است. در زیر دو گنبد فضای مربع مستطیل است که میانه دو دیوار شرقی و غربی را دو ستون عظیم در برگیرنده گنبدها اشغال

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید