هر روز!
هر روز!

مرجع تقلید شهید : مرجع تقلید شهید : اولین

مرجع تقلید شهید : مرجع تقلید شهید 
 : اولین

مرجع تقلید شهید
: مرجع تقلید شهید
: اولین مرجع تقلید شهید دوران دفاع مقدس
به گزارش : ادبیات مقاومت در عراق بیشتر با مبارزات ضد بعثى معنا پیدا مى کند. شهید آیت الله سید محمد باقرصدر، اسوه مقاومت و صبر در مقابل جنایات رژیم بعث، بزرگترین چهره این ادبیات است. این اولین بار بود که با بى رحمى تمام، یک مرجع تقلید را به شهادت  رساندند و آب از آب تکان نخورد.
در خاطرات شاگرد شهید، شیخ محمدرضا نعمانى در کتاب «سال هاى رنج، خاطرات و ناگفته ها از شهید صدر» این چنین آمده است: «چند روز پیش از دستگیرى، شهید صدر به منزل امام خمینى(ره) در نجف مى رود و به امام مى گوید که از وضع اختناق فکرى و ظلم رژیم به ستوه آمده است و تصمیم دارد به همراه ۷۲ نفر از شاگردانش کفن پوش در صحن حرم  امیر المؤمنین تحصن کند و کشته شود تا شاید خون آنها مردم خوابیده عراق را به خروش  آورد».
صدام سه شرط را براى آزادى او تعیین کرده بود:
 اول تایید نظام بعث،
 دوم عدم همکارى با حزب دعوت اسلامى 
 سوم عدم تایید انقلاب اسلامى ایران 
 در نهایت صدام به شرط آخر اکتفا کرد و شهید زیر بار آن نیز نرفت.
مهمترین نمود فرهنگ مقاومت در عراق، پدیده نو ظهور مداحى سیاسى است که جریان هاى سیاسى بزرگى همچون انتفاضه عراق ۱۹۹۲ را همراهى کرده است. باشد تا در «پلرد»ى دیگر به این پدیده پرداخته شود.
شعر زیر از داود عطار عضو فعال حزب دعوت اسلامى توسط مداح مشهور، سید ولید مزیدى در وصف شهید صدر خوانده شد که سال هاست به عنوان سرودى ملى میان انقلابیون عراقى زمزمه مى شود:
«سلام بر تو اى باقر صدر
کدام ظالمى جام مرگ را به دستت داد
چرت هزار ساله ما را پاره کردى
اى که قسم خوردى هیچ گاه نخوابى
چگونه از ما دورگشتى درحالى که
هنوز مؤمنان هم مرام تو نشده اند
زود از بین ما رفتى در حالى که
انقلابى براى فرار دادن ظالم پدید نیامده
رهبرى را در سکوت از دست دادیم
و در همان سکوت برایت خون گریه مى کنیم
اى شهید که تنها برخواستى
و شمشیرى بران براى طاغوت گشتى
تو همچون فرزند رسول، حسینى
و همواره در زندگى تشنه بودى
ابوجعفر، تو تا ابد خواهى ماند
مانند چراغ روشنى که هرگز خاموش نمى شود
این یک دروغ بعثى است که تو نتوانستى
همچون خمینى، مردم را بیدار کنى
ما قسم خورده ایم که برخیزیم
تا آنگاه که در قانون و نظام، اسلام را بنگریم …»

منبع : ساجد
پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید