هر روز!
هر روز!

مردم کشورهای مختلف چگونه غذا می خورند؟ مردم کشورهای

مردم کشورهای مختلف چگونه غذا می خورند؟ 
 
 مردم کشورهای

مردم کشورهای مختلف چگونه غذا می خورند؟

مردم کشورهای مختلف چگونه غذا می خورند؟ : مردم کشورهای مختلف چگونه غذا می خورند؟
: مردم کشورهای مختلف چگونه غذا می خورند؟
: به گزارش : وب‌سایت 5040: آداب غذا خوردن در فرهنگ‌های متفاوت معنا و مفهومی خاص دارد. ممکن است رفتاری خاص در کشوری پسندیده بوده و همان رفتار در فرهنگی دیگر نامناسب شمرده ‌شود.تکیه ندادن ، صاف نشستن ، با دهان بسته و بی‌صدا غذا خوردن و  ... جملاتی هستند که زیاد شنیده‌اید اما خوب و بد این رفتارها متناسب با فرهنگ‌ها متفاوت است. مثلاً در فرهنگ ما با صدا غذا خوردن خوشایند نیست درحالی‌که این رفتار در ژاپن نوعی تکریم و به‌عنوان تشکری از میزبان به‌حساب می‌آید. تایلند: استفاده از چنگال ممنوع اگر در تایلند برای صرف برنج به‌جایی دعوت شدید یادتان باشد از چنگال استفاده نکنید، این نوعی بی‌احترامی به میزبان است. برای غذاهای غیر برنجی گاه از چنگال استفاده می‌شود. بهتر است قبل از شروع کردن غذا به رفتار افراد دیگر کمی دقت کنید. چاقو در سفره‌ی غذای تایلندی‌ها جایی ندارد. ایتالیا: ماکارونی را تکه نکنید اگر قصد دارید به ویت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید