اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

مرزبان: به آندو پیغام دادیم با کمال میل مرزبان سرمربی

مرزبان: به آندو پیغام دادیم با کمال میل مرزبان سرمربی

مرزبان: به آندو پیغام دادیم با کمال میل
مرزبان سرمربی پدیده در به "" گفت: با احترامی که برای باشگاه استقلال قائل هستم باید بگویم در صورت جدایی آندو از این باشگاه با او صحبت می‌ کنیم. هنوز مذاکره جدی با تیموریان انجام ندادیم و در واقع یکی از نزدیکان او با ما تماس گرفت و گفت: «شما می‌ توانید با آندو کار کنید؟» من هم جواب دادم با کمال میل اما برای همکاری با او شرط دارم. اگر باشگاه استقلال او را نخواست یا خودش تمایلی برای ماندن در این تیم نداشت با او وارد مذاکره می‌ شویم. او در رابطه با مبلغ قرارداد آندو هم ادامه داد: من به این مساله فکر نکردم و نمی‌ دانم مبلغ قرارداد او چقدر است. اگر با او مذاکره جدی انجام دادیم در این خصوص با او صحبت می‌ کنیم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید