هر روز!
هر روز!

مروری بر واقعه جمل تنها چند ماه پس از

مروری بر واقعه جمل 
 
 تنها چند ماه پس از

مروری بر واقعه جمل

تنها چند ماه پس از روی کار آمدن امام علی علیه السلام در سال 36 هجری، نخستین جنگ  داخلی میان مسلمانان در همان سال برپا شد. طلحه و زبیر به آن حضرت پیشنهاد کردند تا حکومت بصره، کوفه و یا شام به آن‌ها سپرده شود، اما این هدف برآورده نشد و از این رو آن ها به بهانه انجام عمره، راهی مکه شدند و با عایشه در این باره مذاکره کردند .  
عایشه با طلحه مناسبات خاندانی داشت. همچنین عبدالله بن زبیر فرزند خواهرش نقش عمده ‌ای در همراه کردن عایشه، بر عهده داشت. همراهی عایشه، موفقیت مهمی برای آنان بود. تنها انگیزه شرکت او در این ماجرا کینه ‌ای بود که او از سال‌های زمان حیات پ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید