بهترین زندگی
بهترین زندگی

مرگ مادر حین زایمان، راهکار چیست؟ سزارین حین مرگ

مرگ مادر حین زایمان، راهکار چیست؟
 سزارین حین مرگ مادر به معنای زایمان شکمی اورژانس در زنی است که دچار ایست قلبی شده است.اطمینان از مرگ مادر و وجود یک نوزاد زنده  بایستی به سرعت حاصل شود.رحم و شکم سریعا بدون توجه به اصول ضد عفونی با برش عمودی یا کلاسیک باز می شوند.جنین سریعا به دنیا آورده شده و احیاء فوری انجام می شود و بلافاصله به ICU نوزادان فرستاده می شود.جفت خارج شده و رحم و شکم دوخته می شوند.پیش آگهی نوزاد بسته به مدت زمان بارداری،وضعیت قلبی عروقی مادر قبل از مرگ و فاصله بین مرگ مادرو زایمان دارد.

زایمان واژینال پس از سزارین قبلی
تعداد رو به رشد زنانی که با عمل سزارین مجدد زایمان می کنند یکی از علل اصلی افزایش ثابت زایمان های سزارین طی 20 سال گذشته می باشد.عوارض در زنانی که تحت زایمان قرار می گیرند بیشتر از زنانی است که سزارین مجدد را تجربه می کنند که عمدتا به علت افزایش بروز عفونت و عوارض در زنانی است که زایمان در آنها با شکست روبرو شده است.همچنین خطر بروز عفونت در نوزادانی که پس از شکست زایمان با سزارین متولد می شوند بالاتر است.

کاندیدهای مناسب انجام VBCA
1) انجام یک یا دو نوبت سزارین قبلی در سگمان عرض تحتانی

2) لگن مناسب از لحاظ بالینی با توجه به اندازه جنین

3) عدم اسکارها،آنومالی ها یا پارگی های قبلی رحمی

4) رضایت بیمار

5) در دسترس بودن پزشک در طی زایمان که قادر به پایش زایمان و انجام سزارین در صورت لزوم باشد

6) در دسترس بودن امکان بیهوشی و پرسنل لازم جهت انجام سزارین اورژانس.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید