مکان یار
مکان یار

مسجد جامع اوز آدرس: ایران - فارس - اوز روبروی مسجد

مسجد جامع اوز آدرس: ایران - فارس - اوز روبروی مسجد

مسجد جامع اوز
آدرس: ایران - فارس - اوز روبروی مسجد شیخ

مسجد جامع اوز مربوط به سدهٔ ۱۲ هجری قمریه و در اوز، محله قدیمی لرد میری، خیابان طاهری واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۳۳۹۳ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید