مکان یار
مکان یار

مسجد جامع داراب آدرس: ایران - فارس - داراب‎ خیابان امامزاده

مسجد جامع داراب آدرس: ایران - فارس - داراب‎ خیابان امامزاده

مسجد جامع داراب
آدرس: ایران - فارس - داراب‎ خیابان امامزاده

مسجد جامع داراب یکی از بناهای تاریخی و ارزشمند سرزمین ایرانه که در مرکز شهر و در محله بازار واقع شده. از نظر معماری و سبک بنا در نوع خود در ایران بی نظیره و طبق بررسی های انجام شده این بنا در اوایل عصر صفویه ساخته شده، به همین دلیل معماری آن متاثر از بناهای قبل از صفویه از جمله عمارت آجری عصر سلجوقیه. ساختار کلی مسجد شامل ساختمان اصلی در وسط و چهار مناره تنومند در چهار گوششه که بسیار شبیه به عمارت خدای خانه مسجد جامع عتیق شیراز(از بناهای قرون اولیه هجری قمری )است و همچنین شباهت این دو مسجد با یکی از عمارت های تاریخی سرزمینی هندوستان بنام آرامگاه اعتماد الدوله ترهانی بیانگر معماری ایران بر هندوستان درسده های گذشته می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید