مکان یار
مکان یار

مسجد جامع نهاوند آدرس: ایران - همدان - نهاوند میدان قیصریه

مسجد جامع نهاوند آدرس: ایران - همدان - نهاوند میدان قیصریه

مسجد جامع نهاوند
آدرس: ایران - همدان - نهاوند میدان قیصریه

این بنا در بلندای تپه ای مشرف به میدان قیصریه نهاوند واقع گردیده و ظاهرا بنای اولیه آن مربوط به دوره سلجوقی است. مسجد دارای حیاطی کوچک با شبستانی ستوندار است. پوشش شبستان بر روی چهار فیلپای قطور چهار ضلعی قرار گرفته که بر فراز آن، دو کتیبه آجری نصب شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید