مکان یار
مکان یار

مسجد جامع گلپایگان آدرس: ایران - اصفهان - گلپایگان مرکز شهر

مسجد جامع گلپایگان آدرس: ایران - اصفهان - گلپایگان مرکز شهر

مسجد جامع گلپایگان
آدرس: ایران - اصفهان - گلپایگان مرکز شهر گلپایگان خیابان مسجد جامع پشت بازار مسجد جامع

مسجد جامع گلپایگان در شهر گلپایگان و خیابان مسجد واقع شده. این مسجد از مساجد مهم تاریخی دوران سلجوقی و همچنین از مساجد بزرگ ونامور ایرانِ که با توجه به تاریخ ساخت آن شاید بتوان گفت معماری ایرانی - اسلامی این مسجد الگویی بوده است برای ساخت مسجدهای بزرگ دیگر بویژه مناطقی که در قلمرو حکومت سلجوقیان بودند.
مسجد جامع گلپایگان در سال ۵۰۸ هجری قمری، در دوران حکومت ابوشجاع محمدبن ملکشاه سلجوقی بنا شد. پیش از آن به استناد نام ابوشجاع که در کتیبه دور گنبد است، زمان ساخت مسجد گلپایگان را بین سال های ۴۹۸ تا ۵۱۲ هجری قمری، یعنی دوران حکومت وی، می دانستند تا این که باستان شناسان با خواندن کتیبه های محراب دریافتند که بخشی از کتیبه ها در زیر کف شبستان مسجد است و به احتمال قوی تاریخ بنا هم روی آن نوشته شده است. چنین بود که تاریخ دقیق ساخت مسجد روشن شد.
ساعت بازدید: ۹ الی اذان مغرب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید