هر روز!
هر روز!

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات منصوب شد
: مشاور وزیر و مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات منصوب شد
: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر محمد توکلی را به عنوان مشاور وزیر و مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت منصوب کرد.
به گزارش : به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از وبدا، متن این حکم به شرح زیر است: جناب آقای دکتر محمد توکلی نظر به تعهد و تجربیات ارزنده جناب عالی، به موجب این ابلاغ به سمت مشاور وزیر و مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات منصوب می شوید تا با رعایت ضوابط شرعی و قانونی انجام وظیفه نمائید. انتظار دارم با استفاده از دانش و مهارت نیروهای توان مند در امور مشروحه زیر اهتمام لازم را به عمل آورید: 1. تهیه اهداف و استانداردهای نشان گرها و شاخص های مدیریتی و اختصاصی ارزیابی عملکرد در سطح ملی و استانی بر اساس برنامه های عملیاتی مصوب و اهداف تعیین شده واحدهای تخصصی و ابلاغ آن به واحدها، جمع آوری اطلاعات و تهیه گزارشات لازم 2. اداره امور سامانه مدیریت عملکرد و ارتقاء آن و تهیه و ارسال گزارشات به مبادی ذی ربط 3. تدوین برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای و یا موردی از واحدهای تابعه وزارت خانه برای سنجش و مطابقت عملکرد اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی و سنجش میزان رضایت مردم 4. انجام اقدامات لازم در زمینه کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان 5. نظارت بر آیین نامه های مالی، معاملاتی دانشگاه ها، مناقصات و مزایده هاو قراردادهای دستگاه، دانشگاه ها و سازمان ها و شرکت های تابعه با هماهنگی معاونت های ذی ربط 6. هماهنگی و تعامل سازنده و هدف مند با واحدهای نظارتی تابعه وزارت بهداشت در راستای هم افزایی عملکردهای نظارتی 7. ایجاد سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات به ویژه مردم و جامعه محترم علوم پزشکی کشور 8. آموزش و توان مندسازی مستمر کارکنان دفاتر بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه ها و سازمان های تابعه و شرکت ها 9. ارتباط و تعامل سازنده با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظایف مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی، دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، دفتر بازرسی نهاد ریاست جمهوری و پاسخگویی مناسب به موارد واصله 10. انجام سایر امور مربوطه بدیهی است ضمن تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل منظم در کلیه موارد ذکر شده نیزگزارشات عملکرد آن دفتر را به حوزه وزارتی ارسال خواهید نمود. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با رعایت قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید. دکتر هاشمی همچنین با صدور پیامی از خدمات دکتر سید سجاد رضوی در طول دوران تصدی مسئولیت مشاور و رئیس دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت تقدیر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است: برادر گرامی جناب آقای دکتر سید سجاد رضوی خدمت گزاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فرصتی مغتنم و نعمتی بزرگ است که خداوند متعال به بندگان برگزیده خویش عطا می فرماید. لذا بدین وسیله از خدمات ارزشمند و تلاش مستمر و شایسته شما در مدت تصدی مسئولیت مشاور و رئیس دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم. امید است همواره به عنوان یکی از نیروهای ارزشمند در نظام سلامت موفق و پیروز باشید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید