مطالب جالب!
مطالب جالب!

مشروب تو عالم مستی پیکو به لبم

مشروب تو عالم مستی 
 
 پیکو به لبم

مشروب تو عالم مستی
 
پیکو به لبم نزدیک کردم.نخوردم،ولی گفتم
 
 به سلامتی اونی که ازش جون میگیرم
 
گفتند:نخوردی؟؟؟؟گفتم:من سلامتی اونو تو پاکی میخوام
 
 نه تو مستی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید