مسیر سبز
مسیر سبز

مشکل داریوش فرهنگ برای دیپلم گرفتن‌ خبرگزاری پانا: داریوش فرهنگ

مشکل داریوش فرهنگ برای دیپلم گرفتن‌ 
 خبرگزاری پانا: داریوش فرهنگ

مشکل داریوش فرهنگ برای دیپلم گرفتن‌
خبرگزاری پانا: داریوش فرهنگ با اشاره به این‌که مشکل بسیاری برای گرفتن دیپلم داشته است، گفت: «من در دروس ریاضی، جبر و محاسبات تنها 75صدم نمره گرفتم و به خاطر اینکه بتوانم دیپلم بگیرم در دیگر دروس مانند ادبیات و ورزش نمره بیست گرفتم.»

داریوش فرهنگ با اشاره به این مطلب که برای گرفتن دیپلم سختی های بسیاری را کشیدم گفت: «من برای گرفتن دیپلم باید نمره 80 را در سال چهارم دبیرستان در تمام دروس کسب می کردم که به خاطر اینکه در دروس ریاضی،محاسبات و جبر تنها 75 صدم نمره گرفتم ،به سختی توانستم با نمره 80 دیپلم بگیرم. »داریوش فرهنگ در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلب که نیاز دروس پرورشی به جای آموزشی در سیستم آموزش و پرورش دیده می شود گفت: «زمانی‌که ما در پنجاه سال پیش به مدرسه می رفتیم تنها درس‌های آموزشی دیده می شد و آموزش و پرورش باید بیشتر به مسائل پرورشی کودکان و نوجوانان بپردازد.»

وی خاطرنشان کرد: «دروس پرورشی می‌تواند به تربیت دانش آموزان برای زندگی و آینده آن‌ها کمک کند ،در حالیکه برخی از دروس آموزشی هیچ جایگاهی در زندگی آن‌ها ندارد و حتی برای من اتفاق افتاد و دروسی مانند شیمی آلی و غیره نتوانست کمکی به من کند.»

داریوش فرهنگ با اشاره به مشکلات و معضلات سیستم آموزشی در زمان تحصیل خود گفت: «در گذشته سیستم آموزشی آموزش و پرورش تنها به دروس آموزشی بها می داد و آن‌ها نگاهی به پرورش و تربیت دانش آموزان نداشتند.»     

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید