هر روز!
هر روز!

معانی جدید کلمات (طنز) معانی جدید کلمات (طنز) مدرسه

معانی جدید کلمات (طنز) 
 معانی جدید کلمات (طنز) 
 مدرسه

معانی جدید کلمات (طنز)
معانی جدید کلمات (طنز)
مدرسه : یه جاییکه پدر پول پرداخت می کند و پسر بازی می کند.
 
بیمه ء عمر : یک قراردادی که شما رو در طول زندگی نیازمند می کند ودر موقع مردن ثروتمند.
 
پرستار : شخصی که از خواب بیدار می شود و به شما قرص خواب آور می دهد.
 
ازدواج : یک توافقنامه ای که در آن مرد درجه لیسانسش را از دست میدهد (معنی لیسانس و تجرد در انگلیسی به یک معنیه و اشاره به اون دارد) و خانم درجهء استادی را کسب می کند.
 
طلاق : وخامت آیندهء ازدواج
 
اشک : یک نیروی هیدرولیک که در آن قدرت ارادهء جنس مذکر بوسیلهءقدرت آب جنس مونث شکست می خورد.
 
سخنرانی : یک هنر انتقال اطلاعات از نتهای سخنران به نتهای دانشجویان بدون اینکه به ذهنهای هر کدام خطور کنه.
کنفرانس : یک اغتشاشی که یک شخص توسط تعدادی حضار ضرب و شتم میشه.
 
مصالحه : هنر تقسیم یک کیک به روشی که هر کسی فکر کنه بزرگترین تکه رو دریافت کرده است.
 
دیکشنری : جاییکه نتیجه قبل از کار می آید.
 
اتاق کنفرانس : جائیکه همه صحبت می کنند و هیچ کسی گوش نمی دهد و بعدا هر شخصی عدم موافقت اعلام می کند.
 
پدر : یک بانکر که ذاتا تامین شده است .
 
جنایتکار : شخصی که استراحت مفهومی ندارد مگر اینکه دچار سرفه شود.
 
رئیس : شخصی که اول است وقتی تو تاخیر داری و تاخیر دارد وقتی که تو اول هستی .
 
دکتر : شخصی که مریضت رو با قرص و خودت رو با صورتحساب می کشد.
 
ادبیات روم باستان : کتابی که مردم پرستش می کنند ولی نمی خوانند.
 
خنده : منحنی که بسیاری از مسائل را بی پرده مشخص می کند.
 
اداره : یه جای برای استراحت بعد از یک کار فعال خانگی.
 
خمیازه : تنها زمانیکه بعضی آقایون می تونند دهانشون رو باز کنند.
 
و غیره : یه علامتی برای متقاعد کردن دیگران که شما واقعا بیش از اونیکه انجام دادین می دونین .
 
تجربه : نامی که مردم بر روی خطا هایشان میزارند
 
بمب اتمی: یک اختراعی برای ختم غائلهء تمام اختراعات.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید