بهترین زندگی
بهترین زندگی

معاینات بارداری، چگونه باید انجام شود؟ وزن در هر

معاینات بارداری، چگونه باید انجام شود؟
وزن
در هر معاینه وزن شما بررسی می شود. ممکن است وزن شما در ماه های اولیه بارداری، کاهش یابد که جای نگرانی وجود ندارد. به علت وجود بیماری صبحگاهی ممکن است دچار کمبود وزن شده باشید. به مقالات سایت فرزند، در مورد وزن در دوران بارداری مراجعه نمایید.

فشار خون
فشار خون، به طور معمول در دوران بارداری کمتر از دوران پیش از بارداری می باشد. ولی اگر فشار خون به طور ناگهانی افزایش یابد، موجب نگرانی می گردد. فشار خون طبیعی در دوران بارداری، 120/70 میلی متر جیوه می باشد.

اگر فشار خون شما به 140/90 برسد، می تواند خطرناک باشد. در هنگام گرفتن فشار خون، بهتر است آرامش خود را حفظ کنید زیرا ترس، وحشت و هیجان می تواند فشار خون شما را موقتا بالا ببرد.

ضربان قلب جنین
پزشک از طریق دستگاه داپلر الکترونیک به صدای ضربان قلب جنین گوش داده و آن را می شمرد. دامنه ضربان قلب جنین، بین 120 تا 160 ضربه در دقیقه است. از این روش، در هفته های 8 و 9 بارداری استفاده می شود.

ولی اغلب تا هفته های 10 تا 12، به وضوح قابل تشخیص نیست. روش دیگر برای کنترل ضربان قلب جنین، سونوگرافی است که در آن معمولا قلب در 6 هفتگی قابل رویت است.

اندازه ارتفاع قله رحم
پس از هفته 14 تا 16 بارداری، پزشک با یک متر نواری و یا دست خود، فاصله بالای استخوان شرمگاهی تا بالای رحم را اندازه می گیرد. پس از هفته 20، ارتفاع به سانتی متر تقریبا برابر با تعداد هفته های بارداری است. به این فاصله قاعده رحم گفته می شود.

نکته: اندازه گیری ارتفاع قاعده رحم در خانم هایی که دوقلو و یا چند قلو باردارند، هم چنین خانم هایی که فیبروم های بزرگ دارند یعنی رحم آن ها بزرگ تر از حد طبیعی است و نیز در خانم های بسیار چاق موثر نیست.

معاینه قوزک پاها و دست ها
ورم مختصر، در آخر دوران بارداری به خصوص در پایان روز، طبیعی است. ولی زیاد بودن ورم می تواند نشانه بیماری مسمومیت بارداری باشد. هم چنین ساق پا های شما از نظر پیدایش واریس مورد بررسی قرار می گیرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید