هر روز!
هر روز!

معاینه صحیح سینه برای پیشگیری از سرطان معاینه صحیح سینه

معاینه صحیح سینه برای پیشگیری از سرطان 
 معاینه صحیح سینه

معاینه صحیح سینه برای پیشگیری از سرطان
معاینه صحیح سینه برای پیشگیری از سرطان
معاینه صحیح سینه برای پیشگیری از سرطان خود آزمائی یا معاینه سینه توسط خود فرد یکی از روشهای تشخیص زودرس سرطان سینه است و چون نیازی به صرف وقت وهزینه ندارد و به راحتی در منزل قابل انجام است،معاینه در منزل میتواند به تشخیص و درمان زودرس مخصوصاً در افرادی که وسایل تشخیصی پیشرفته مانند ماموگرافی در دسترس ندارند ،کمک کند. خود آزمائی سینه دو مرحله دارد : 1- نگاه کردن که علائم ظاهری را مشخص میکند. 2- لمس کردن که توده ها را تشخیص میدهد. مرحله اول: ابتدا در جلوی یک آینه پهن ایستاده و به سینه‌های خود در چهار حالت : 1- دستها بالای سر 2- دستها به  کمر زده 3- دستها در کنار بدن آویزان 4- خم شده به سمت جلو به دقت نگاه کنید ودر صورت وجود هر گونه علامت غیر عادی مانند فرو رفتگی پوست و یا نوک سینه  ویا زخمهای مزمن  یا پوسته پوسته شدن نوک سینه یا حالت پوست پرتقالی سینه توجه  کنید.  مرحله دوم: به پشت بخوابید و دست سمتی راکه میخواهید معاینه کنید زیر سر بگذارید و با دست مقابل تمامی سینه را معاینه کنید. برای اینکار از قسمت نرم بند انتهائی انگشتان دوم تا چهارم استفاده کنید و نسج پستان  را به آرامی و به حالت دورانی روی قفسه سینه بلغزانید. * برای اینکه تمام قسمتها به طور کامل معاینه شوند ،نسج سینه را مانند یک ساعت در نظر بگیرید و تمام قسمتهای آن را معاینه کنید. * ناحیه زیر بغل را نیز فراموش نکنید و با نگه داشتن بازو به حالت نیمه باز این منطقه را نیز به صورت عمقی معاینه کنید. * معاینه سینه را میتوانید در حمام  و در حالت ایستاده نیز انجام دهید. * در انتها نوک سینه را به آرامی فشار دهید تا از وجود یا عدم ترشحات نوک سینه مطلع شوید. * در صورت لمس توده‌ یا سفتی در سینه یا ترشح از نوک سینه بدون اضطراب و نگرانی به پزشک مراجعه کنید زیرا در بسیاری از موارد این علامتها مربوط به بیماریهای خوش خیم سینه بوده و درمان آنها بسیار راحت میباشد.  دکتر نسرین السادات علوی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید