هر روز!
هر روز!

معجزات عددی قرآن مجید معجزات عددی قرآن مجید : معجزات

معجزات عددی قرآن مجید معجزات عددی قرآن مجید : معجزات

معجزات عددی قرآن مجید
معجزات عددی قرآن مجید : معجزات عددی قرآن مجید : بسم الله الرحمن الرحیم ــ الحمدلله رب العالمین کلمات و دفعات تکرار در جمع آیات قرآن مجید حتماً حتماً تا آخرش رو بخونید به نکته ی بسیار دلپذیر وجالبی می رسید. دنیا (یکی ازنام های زندگی): ١١۵ آخرت (نامی برای زندگی پس از این جهان): ١١۵ ملائکه: ٨٨ شیاطین: ٨٨ زندگی: ١۴۵ مرگ: ١۴۵ سود: ۵٠ زیان: ۵٠ ملت (مردم):۵٠ پیامبران: ۵٠ ابلیس(پادشاه شیاطین): ١١ پناه جوئی از شرّ ابلیس: ١١ مصیبت: ٧۵ شکر: ٧۵ صدقه: ٧٣ رضایت: ٧٣ فریب خوردگان (گمراه شدگان): ١٧ مردگان (مردم مرده): ١٧ مسلمین: ۴١ جهاد : ۴١ طلا : ٨ زندگی راحت: ٨ جادو: ۶٠ فتنه: ۶٠ زکات: ٣٢ برکت: ٣٢ ذهن : ۴٩ نور: ۴٩ زبان: ٢۵ موعظه (گفتار، اندرز): ٢۵ آرزو: ٨ ترس: ٨ آشکارا سخن گفتن (سخنرانی): ١٨ تبلیغ کردن: ١٨ سختی: ١١۴ صبر: ١١۴ محمد (صلوات الله علیه): ۴ شریعت (آموزه های حضرت محمد (ص): ۴ مرد: ٢۴ زن: ٢۴ و نیز جالب خواهد بود به دفعاتی که کلمات زیر در قرآن ظاهر شده اند نگاهی داشته باشیم: نماز: ۵ ماه: ١٢ روز: ٣۶۵ دریا : ٣٢ ، زمین (خشکی): ١٣ دریا + خشکی ۴۵= ٣٢+۱۳ دریا =۷۱/۱۱%=۴۵/(۳۲) خشکی =۲۸/۸۹% =۴۵/(۱۳) ١٠٠% = دریا ۷۱/۱۱% + خشکی۲۸/۸۹% دانش بشری به تازگی اثبات نموده که آب ۷۱/۱۱۱% و خشکی ۲۸/۸۸۹% از کره زمین را فراگرفته است.
: معجزات عددی قرآن مجید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید