(بیا مهدی شب هجران سحر کن)
(بیا مهدی شب هجران سحر کن)

معجزات پیامبر(ص) - درخت پرنده » نوع مطلب : 14noor ،

معجزات پیامبر(ص) - درخت پرنده
» نوع مطلب : 14noor ،

معجزات پیامبر(ص) - درخت پرنده :

خاطرات امام علی (ع) :

من با رسول خدا (ص) بودم هنگامى كه گروهى از سران قریش نزد وى آمدند و گفتند :
محمد! تو ادعاى بزرگى كرده اى كه نه پدرانت چنان ادعایى داشته اند و نه كسى از خاندانت ، (اینك) ما پیشنهادى داریم اگر آن را پذیرفتى مى دانیم كه تو پیامبر و فرستاده خدایى و اگر از انجام دادن آن درماندى مى فهمیم كه تو جادوگر و دروغگویى.
حضرت در پاسخ فرمودند : چه مى خواهید ؟
گفتند : از این درخت بخواه كه با ریشه هاى خود از جا كنده شد و در مقابل تو بایستد.
- (ص) : همانا خدا بر هر كارى تواناست پس اگر خدا براى شما چنین كرد آیا حاضرید ایمان بیاورید و بر وحدانیت حق شهادت دهید ؟
- : آرى

- (ص) : من آنچه را مى خواهید به شما نشان خواهم داد ، هر چند به خوبى مى دانم كه شما به خیر و صلاح باز نمى گردید و بلكه در میان شما كسانى را مى بینم كه در چاه افكنده شوند (1) و كسانى كه گروه ها را به هم پیوندند و سپاه بر ضدّ من بسیج نمایند.
آنگاه فرمود : اى درخت ، اگر تو به خداوند و روز جزا ایمان دارى و مى دانى كه من فرستاده خدایم پس (هم اینك) به فرمان خدا از جا درآى و با ریشه هاى خود ، در برابر من بایست.

سوگند به خدایى كه پیامبرش را به حق مبعوث فرمود (دیدم كه) درخت با ریشه هایش از جا كنده شد و همچون پرنده اى بال و پر زنان در حالى كه صداى سختى از او شنیده مى شد آمد تا مقابل رسول خدا (ص) ایستاد. شاخه بلندش را (همچون چترى) بر رسول خدا (ص) گسترد و پاره اى از شاخه هایش را هم بر دوش من نهاد و من در سمت راست آن حضرت (ایستاده) بودم.

مشركان پس از دیدن (این معجزه ها) از روى برترى جویى و گردنكشى گفتند :بگو كه نیمى از آن به سمت تو آید و نیمى بر جاى خود بماند.حضرت به درخت چنین فرمان داد و نیمه درخت رو به سوى او نهاد با پیش آمدنى شگفت تر و بانگى سهمگین تر چنانكه گویى مى خواست خود را به رسول خدا (ص) بپیچد.سپس باز آنان از روى سركشى و ناسپاسى گفتند :این نیمه را بگو كه به سمت نیمه خود رود چنانكه پیشتر بود.

حضرت همان فرمود كه قوم خواستند. سپس درخت باز گردید.

من گفتم :
اى فرستاده خدا ! من نخستین كسى هستم كه به تو ایمان مى آورد و نخستین فردى هستم كه اقرار و اعتراف مى كند به اینكه درخت آنچه فرمودى به فرمان خدا انجام داد تا پیامبرى تو را تصدیق و گواهى كند و گفته تو را بزرگ دارد.

مشركان قریش (با كمال بى شرمى ) گفتند :نه بلكه او ساحرى است دروغگو و تردستى است چابك.آنگاه (در حالى كه به من اشاره مى كردند) گفتند : آیا كسى جز این ، تو را تصدیق خواهد كرد؟

پاورقی :

1. اشاره به كسانى است كه در جنگ بدر شركت كردند و بر روى پیامبر خدا (ص) شمشیر كشیدند و سپس به دستور حضرت اجساد آنان در چاه هاى بدر افكنده شد.

منبع : نهج البلاغه ، بخشى از خطبه قاصعه ؛ اعلام الورى ، ص 22، بحار، ج 14، ص 467 و ج 17، ص ۳۸۹

==============

14golhasti-بلاگفا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید