هر روز!
هر روز!

معرفی بیماری بوتلیسم معرفی بیماری بوتلیسم : معرفی بیماری بوتلیسم

معرفی بیماری بوتلیسم معرفی بیماری بوتلیسم : معرفی بیماری بوتلیسم

معرفی بیماری بوتلیسم
معرفی بیماری بوتلیسم : معرفی بیماری بوتلیسم
: معرفی بیماری بوتلیسم
 
تعریف بیماری بوتولیسم
به گزارش : بیماری بوتولیسم یک بیماری کشنده و بسیار جدی است که به وسیله سم حاصل از باکتری کلستریدیوم بوتولینوم ایجاد می شود. سه نوع عمده بوتولیسم عبارتند از: بوتولیسم غذایی که با خوردن غذاهای حاوی سم ایجاد می شود. بوتولیسم زخم که حاصل عفونی شدن زخم با باکتری کلستریدیوم بوتولینم است. بوتولیسم نوزادان که با خورده شدن ذرات حاوی باکتری ایجاد می شود. این ذرات در روده رشد و سم آزاد می کنند. تمام اشکال بوتولیسم کشنده است
 
 
 
عامل بیماری بوتلیسم :
بوتولیسم به وسیله سم باسیل کلستریدیم و بوتولینوم که یک باسیل بی هوازی اجباری و هاگ گدار است ، ایجاد می شود . مقدار بسیار کمی از این سم قادر است بیماری را ایجاد کند .
 
 
 
راه انتقال بیماری بوتلیسم :
هاگهای باسیل در خاک و در تمام نقاط جهان وجود دارند و به وفور از محصولات کشاورزی جدا می شوند .بوتولیسم غذایی در اثر خوردن غذاهایی که در تهیه آنها حرارت کمی بکار رفته و بعد از تهیه سم بوتولینوم در آنها ایجاد شده و سپس به هنگام مصرف حرارت کمی دیده اند ، ایجاد می شود .
 
 
 
علائم بیماری بوتولیسم
بیماری با نشانه های ضایعات حاد و دو طرفه اعصاب جمجمه و ضعف یا فلج پایین رونده آنها تظاهر می یابد . مشکل بینایی ( تار بینی یا دو بینی ) ، اشکال در بلع و خشکی دهان اولین شکایتهای بیمار است . در مراحل اولیه بیماری ممکن است استفراغ ، یبوست و یا اسهال نیز دیده شود .
 
 
عوارض بیماری بوتلیسم
نارسایی تنفسی ناشی از بوتولیسم می تواند منجر به مرگ شود؛ البته در سالهای اخیر میزان مرگ و میر در مبتلایان به بوتولیسم از کاهش پیدا کرده است اما عوارضی همچون خستگی زودرس و تنفس کوتاه تا مدتها باقی می ماند که نیاز به درمان درازمدت دارد.
 
 
پیشگیری از بوتلیسم
1- از آنجا که سم بوتولیسم در حرارت بالا از میان می رود کنسروها پیش از مصرف باید در حدود ۱۰تا ۲۰دقیقه جوشانده شوند. 2- کسانی که کنسروهای خانگی تهیه می کنند باید دقت کنند که باسیل کلستریدیوم بوتولینوم ممکن است باعث تورم قوطی کنسرو و بو گرفتن محتویات آن شده و یا هیچ تغییر شکلی نیابد . قوطی متورم را نباید باز کرد و غذاهایی که بدبو هستند را نباید خورد و با چشیدن آزمایش کرد . 3- ضد عفونی کردن ظرفها بمنظور خنثی کردن باقیمانده احتمالی سم در آنها با کلر و جوشاندن باید مورد توجه قرار گیرد .
 
اگر تنها چند ساعت از خوردن غذای مسموم گذشته باشد، باید بیمار را وادار به استفراغ کرد
 
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید