هر روز!
هر روز!

معرفی رشته تحصیلی نمایش معرفی رشته تحصیلی نمایش

معرفی رشته تحصیلی نمایش 
 
 معرفی رشته تحصیلی نمایش

معرفی رشته تحصیلی نمایش

معرفی رشته تحصیلی نمایش
"آ‎های! سلام. با شماها هستم!"این عبارت ساده که عنوان یک نمایشنامه آمریکایی اثر "ویلیام سارویان" می‌باشد، علت وجودی تئاتر را توجیه می‌کند. چرا که تئاتر توسط افرادی در جهان آفریده شده که نمی‌توانند در مقابل نیاز به سلام گفتن مقاومت کنند.
آنچه خواندید بخشی از سخنان "ریچارد برتن" بازیگر بزرگ تئاتر و سینمای کشور انگلستان، در معرفی ماهیت هنر تئاتر است. هنری که امروزه ضرورت حفظ و حراست از آن بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود. چرا که در قرن بیست و یک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید