هر روز!
هر روز!

معرفی رشته علوم اجتماعی علوم اجتماعی دیباچه: سالانه

معرفی رشته علوم اجتماعی علوم اجتماعی 
 
 دیباچه: سالانه

معرفی رشته علوم اجتماعی
علوم اجتماعی

دیباچه: سالانه بیش از 80 میلیون نفر به جمعیت جهان اضافه می‌شود. به همین دلیل سن نیمی از جمعیت جهان کمتر از 25 سال است و در این میان بیش از یک میلیارد جوان در سنین 15 تا 24 سال قرار دارند و این بیانگر آن است که کشورهای دنیا بخصوص کشورهای در حال توسعه که بیشتر جمعیت جهان به آنها اختصاص دارد، در سال‌های آینده با معضلات اجتماعی بسیاری در شهرها و روستاها رو به رو خواهند شد. به زبان دیگر تقاضای اجتماعی برای آموزش، بهداشت، اشتغال، مسکن و در مجم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید