هر روز!
هر روز!

معرفی رشته کارشناسی فرش معرفی رشته کارشناسی فرش تا

معرفی رشته کارشناسی فرش 
 
 معرفی رشته کارشناسی فرش تا

معرفی رشته کارشناسی فرش

معرفی رشته کارشناسی فرش تا چندی پیش در ایران به هنر بسیار ظریف و زیبا‎ی فرش تنها به صورت یک حرفه نگاه می‎شد؛ هنری که نسل به نسل به صورت سنتی و استاد- شاگردی منتقل می‎گردید. به عبارت دیگر کمتر کسی در این زمینه مطالعه، تحقیق و پژوهش انجام داده بود و یک مرکز دانشگاهی برای آموزش، حفظ و حراست و پیشرفت این هنر اصیل ایرانی و سرمایه ملی وجود نداشت.
 
اما خوشبختانه در دهه هفتاد به همت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رشته کارشناسی فرش در برخی از دانشکده‎های هنر مراکز آموز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید