پرشن ایکسترا
پرشن ایکسترا

معرفی ۳ سلاح مرگبار برای جنگ جهانی بعدی دنیا امروز در

 لینک
معرفی ۳ سلاح مرگبار برای جنگ جهانی بعدی دنیا امروز در

معرفی ۳ سلاح مرگبار برای جنگ جهانی بعدی

دنیا امروز در نقطه ای حساس قرار دارد . به گونه ای که ممکن است شلیک تنها یک گلوله در مکانی حساس باعث جنگ جهانی بعدی باشد .
همین چند وقت پیش بود که در خلیج فارس نزدیک بود درگیری میان نیروهای آمریکایی و ایرانی شروع شود .ادامه مطلب در وب سایت پرشن ایکسترا ...


#جنگ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید