هر روز!
هر روز!

معماهای سرکاری و با مزه معماهای سرکاری و با مزه

معماهای سرکاری و با مزه معماهای سرکاری و با مزه

معماهای سرکاری و با مزه
معماهای سرکاری و با مزه
معماهای سرکاری و با مزه : معماهای سرکاری و با مزه
: معماهای سرکاری و با مزه
به گزارش : معماهای آسون ولی با مزه
اختصاصی: 
معمای 1 – اردکی روی پشت بام شیروانی تخم مرغ گذاشته و تخمش در کمتر از 2 ثانیه به زمین می رسد . با توجه به اینکه یه طرف پشت بام شیب 60 درجه و طرف دیگر شیب 30  درجه دارد ، تخم مرغ اردک از کدام سمت پرت شده است ؟
معمای 2 – دو سکه داریم که مجموعه اش 30 تومان می شود اما یکی از آنها نباید سکه 25 تومانی باشد . حالا به نظر شما این دو سکه چند تومانی است ؟
معمای 3 – از هر نوع حیوان چند تا به داخل کشتی حضرت موسی برده شد ؟ معمای 4 – شما راننده یک اتوبوس برقی هستید. در ایستگاه اول 8 نفر سوار اتوبوس می شوند و در ایستگاه دوم 5 نفر از اتوبوس پیاده می شوند . سن راننده اتوبوس چقدر است ؟
معمای 5 – هواپیمایی که  از ایران به ترکیه پرواز می کرد در مرز بین این دو کشور سقوط کرده حالا حدس بزنید بازمانده  ها را کجا دفن می کنند ؟ معمای 6 - چند پرنده روی یه درخت نشسته اند و 2 تا از پرنده ها در شرف پروازند . حالا چند تا پرنده روی  درخت باقی مانده است ؟
*
*
*
*
 جواب های معما
جواب معما 1 - سوال اشتباه است. اردک که تخم مرغ نمیذاره باید از کلمه تخم اردک استفاده می شد .
جواب معما 2 - جواب یه سکه 25 تومانی و یه سکه 5 تومانی هست . سوال شده بود یکی از آنها سکه 25 تومانی نباشد و همین طور هم هست یکی سکه 25  تومانی و یکی سکه 5 تومانی ..
جواب معما 3 – هیچی ، حضرت نوح بود که از هر حیوان یک جفت به کشتی برد حضرت موسی نبود
جواب معما 4- در معما گفته شده شما راننده اتوبوس هستید پس راننده اتوبوس هم سن شما باید باشد .
جواب معما 5 – هیچ کجا ، همه آنها زنده اند شما با کلمه دفن کردن منحرف شدید در حالیکه آنها بازماندگان هستند.
جواب معما 6 – همه پرنده ها، در معما گفته شده در شرف پرواز هستند اما هنوز پرنده ها از درخت که بلند نشده اند .
فرشته آقامیری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید