هر روز!
هر روز!

معمای آلبرت انیشتن معمای آلبرت انیشتن : معمای آلبرت انیشتن

معمای آلبرت انیشتن 
 معمای آلبرت انیشتن : معمای آلبرت انیشتن

معمای آلبرت انیشتن
معمای آلبرت انیشتن : معمای آلبرت انیشتن
: معمای آلبرت انیشتن
معمای جالب آلبرت انیشتن
به گزارش این مساله را انیشتن در قرن نوزدهم مطرح کرده بود و گفته شده است 98 درصد مردم دنیا قادر به حل آن نیستند. قدرت استنتاج خود را با حل این  معما بسنجید
 
مساله: 1- در یک خیابان 5 خانه وجود دارد که با پنج رنگ متفاوت رنگ شده اند. 2- در هر خانه یک نفر با ملیت متفاوت با خانه های زندگی می کند. 3- هر کدام از صاحبخانه ها یک نوشیدنی متفاوت می نوشد, یک مارک سیگار متفاوت دوست دارد و یک حیوان خانگی متفاوت را نگهداری می کند. سوال: صاحب کدام خانه ماهی نگهداری می کند.
 
معلومات: 1-مرد انگلیسی در خانه قرمز زندگی می کند. 2- مرد سوئدی سگ دارد. 3- نوشیدنی مورد علاقه مرد دانمارک چای است. 4- خانه سبز رنگ سمت چپ خانه سفید رنگ است. 5- صاحب خانه سبز رنگ قهوه می نوشد. 6- مردی که سیگار پالمال می کشد پرنده نگهداری می کند. 7- صاحب خانه زرد رنگ سیگار دانهیل می کشد. 8- مردی که در خانه وسطی زندگی می کند نوشیدنی مورد علاقه اش شیر است. 9- مرد نروژی در اولین خانه زندگی می کند. 10- مردی که سیگار بلندز می کشد همسایه مردی است که گربه دارد. 11- مردی که اسب دارد همسایه مردی است که سیگار دانهیل می کشد. 12- مردی که سیگار بلومستر می کشد آبجو می نوشد. 13- مرد آلمانی سیگار پرنس می کشد. 14- مرد نروژی در همسایگی کسی است که خانه اش آبی رنگ است 15- مردی که سیگار بلندز می کشد همسایه ای داره که نوشیدنی مورد علاقه اش آب است.
 
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
 
جواب معمای انیشتین :
 

 
منبع:siemorgh.nl
هوش خود را بسنجید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید