هر روز!
هر روز!

معمای المپیادی: خمره سفالی معمای المپیادی: خمره سفالی : معمای

معمای المپیادی: خمره سفالی 
 معمای المپیادی: خمره سفالی : معمای

معمای المپیادی: خمره سفالی
معمای المپیادی: خمره سفالی : معمای المپیادی: خمره سفالی
: معمای المپیادی: خمره سفالی
یران :المپیاد ریاضی, معما و تست هوش
 
بنا به گزارش : در شکل بالا یک خمره سفالی مشاهده می کنید. در این خمره با نرخ ثابت، در هر دقیقه یک لیتر آب می ریزیم. کدام یک از نمودارها، می تواند نشان دهنده ارتفاع آب بر حسب زمان باشد؟

معماهای جدید, تست هوش تصویری
 
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
پاسخ معمای المپیادی "خمره سفالی": گزینه (ب) صحیح است. کافی است به چند نکته توجه نماییم:  - ارتفاع آب در طول زمان همواره صعودی است. - شیب نمودار در هر لحظه تابعی نزولی از مساحت هر قطاع ظرف است.  
در نتیجه ابتدا باید شیب زیاد باشد و به مرور زمان کم شود تا به قسمتی از خمره برسد که بیشترین مساحت را دارد و سپس دوباره شیب افزایش پیدا می کند. تنها گزینه درست، نمودار (ب) می باشد. منبع:ihoosh.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید