هر روز!
هر روز!

معمای جالب آقای قصاب معمای جالب آقای قصاب : معمای

معمای جالب آقای قصاب معمای جالب آقای قصاب : معمای

معمای جالب آقای قصاب
معمای جالب آقای قصاب : معمای جالب آقای قصاب
: معمای جالب آقای قصاب
روزی یک قصاب برای خریدن تعدادی گاو ، غاز و مرغ به بازار رفت .

به گزارش روزی یک قصاب برای خریدن تعدادی گاو ، غاز و مرغ به بازار رفت . قیمت هر گاو ، 15 سکه ، قیمت هر غاز ، 1 سکه و قیمت هر مرغ ، یک چهارم سکه بود . این قصاب صد سکه همراه داشت و می خواست با این پول ، دقیقا صد حیوان بخرد . آیا این امکان پذیر است ؟ توجه کنید که این قصاب از هر حیوان حداقل یکی لازم دارد .
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
↓↓↓↓↓↓↓↓↓
↓↓↓↓↓↓↓↓
↓↓↓↓↓↓↓
↓↓↓↓↓↓
↓↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓
 
پاسخ معمای جالب قصاب ( معما با جواب )
بله ؛ او میتونه سه گاو ، 41 غاز و 56 مرغ بخره . توضیح کامل معمای جالب قصاب : اگه تعداد گاو ها رو x ، تعداد غازها رو y و تعداد مرغ ها رو z در نظر بگیریم ، اون وقت داریم : x+y+z=100 15x+y+z/4=100 از دو رابطه ی بالا نتیجه می شود : z=(56/3)x از اون جایی که تعداد حیوانات باید یک عدد صحیح ( مثبت و غیر صفر ) باشه ، تنها مقداری که x میتونه داشته باشد ، مضرب های عدد 3 خواهد بود . مثلا برای x=3 خواهیم داشت : z=56 , y=41 که همین پاسخ صحیح می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید