هر روز!
هر روز!

معمای جالب زرافه : معمای جالب زرافه : معمای

معمای جالب زرافه : معمای جالب زرافه 
 : معمای

معمای جالب زرافه
: معمای جالب زرافه
: معمای جالب زرافه … روزی همه ی حیوونا با هم سوار ماشین بودن همینطور که ماشین داشت حرکت می کرد، ناگهان ماشین تصادف میکنه…
 
به گزارش : همه حیوونا میمیرن به جز زرافه!!!! چرا؟؟!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
خوب همه ضربه مغزی شده بودن …. ولی سر زرافه بخاطر گردن بلندش، بیرون بوده!
 
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید