هر روز!
هر روز!

معمای پیدا کردن دزد کشتی معمای پیدا کردن دزد کشتی

معمای پیدا کردن دزد کشتی معمای پیدا کردن دزد کشتی

معمای پیدا کردن دزد کشتی
معمای پیدا کردن دزد کشتی
معمای پیدا کردن دزد کشتی : معمای پیدا کردن دزد کشتی
: معمای پیدا کردن دزد کشتی
به گزارش : دزد کشتی چه کسی است؟
اختصاصی بیست ستون: 
یک کشتی ژاپنی وسط دریا در حرکت بود اما قبل از این که به مقصد برسد کاپیتان کشتی به حمام رفت ...
ساعت طلایش که مارک رولکس بود و انگشترش که نگین الماس داشت را در آورد و روی میز گذاشت . اما وقتی بازگشت ساعت و انگشتر نبود .
افسران را صدا کرد . افسر ملوان  ، افسر مخابرات  ، افسر مکانیک و رئیس دریانوردان آمدند و کاپیتان یک سوال پرسید :
شما یک ربع قبل کجا بودید ؟
افسرمخابرات (انگلیسی) گفت : من تو اتاق مخابرات مشغول بودم و داشتم خبر رسیدنمان را به بندر بعدی تلگراف میکردم
افسرملوان (هندی)گفت : من خواب بودم زیرا کشیک نیمه شب با من بوده
افسرمکانیک(مصری) گفت : من تو موتورخونه بودم و داشتم نقص فنی موتور سمت راست را درست میکردم .
رییس دریانوردان (سریلانکایی) گفت : من بالای دکل بودم و داشتم پرچم را که وارونه شده بود ؛ درست میکردم .
وقتی پاسخ های چهار افسر تمام شد  ،کاپیتان دزد ساعت و انگشتر را پیدا کرد .
به نظر شما کاپیتان چه جوری دزد را پیدا کرد ؟
 
******************
 
******************
 
******************
 
******************
 
******************
این معما جواب های زیادی دارد
چند جواب را بیان می کنیم . جواب شما چی هست ؟
به نظر شما جواب معما چی هست ؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید